Tim Nguoi Yeu

Thành viên mới nhất

Thì thầm, Nhỏ to ???

Ngày gửi: 05/13/2015 23:07 Với lời nhắn:
b oi t moi dag ki ma hem hiu dug ntn. b huog dan t dc k?
Ngày gửi: 04/18/2015 08:58 Với lời nhắn:
CHÀO BẠN , MÌNH LÀ THẮNG , HIỆN ĐANG LÀ SINH VIÊN NĂM 2 , TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH RẤT MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN
Ngày gửi: 04/18/2015 08:56 Với lời nhắn:
MÌNH TÊN THẮNG HIỆN ĐANG LÀ KỸ SƯ ĐIỆN ĐANG LÀM VIỆC CHO CÔNG TY TADICO VỚI MỨC LƯƠNG 21.000.000 - 29.000.000 TRIỆU ĐỒNG RẤT MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN
Ngày gửi: 04/18/2015 08:55 Với lời nhắn:
CHÀO BẠN , MÌNH LÀ THẮNG , HIỆN ĐANG LÀ SINH VIÊN NĂM 2 , TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH RẤT MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN
Ngày gửi: 04/18/2015 08:54 Với lời nhắn:
MÌNH TÊN THẮNG HIỆN ĐANG LÀ KỸ SƯ ĐIỆN ĐANG LÀM VIỆC CHO CÔNG TY TADICO VỚI MỨC LƯƠNG 21.000.000 - 29.000.000 TRIỆU ĐỒNG RẤT MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN
Ngày gửi: 04/18/2015 08:52 Với lời nhắn:
MÌNH TÊN THẮNG HIỆN ĐANG LÀ KỸ SƯ ĐIỆN ĐANG LÀM VIỆC CHO CÔNG TY TADICO VỚI MỨC LƯƠNG 21.000.000 - 29.000.000 TRIỆU ĐỒNG RẤT MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN
Ngày gửi: 04/18/2015 08:51 Với lời nhắn:
CHÀO BẠN , MÌNH LÀ THẮNG , HIỆN ĐANG LÀ SINH VIÊN NĂM 2 , TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH RẤT MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN
Ngày gửi: 04/18/2015 08:50 Với lời nhắn:
MÌNH TÊN THẮNG HIỆN ĐANG LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH RẤT MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN
Ngày gửi: 04/18/2015 08:49 Với lời nhắn:
MÌNH TÊN THẮNG HIỆN ĐANG LÀ KỸ SƯ ĐIỆN ĐANG LÀM VIỆC CHO CÔNG TY TADICO VỚI MỨC LƯƠNG 21.000.000 - 29.000.000 TRIỆU ĐỒNG RẤT MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN
Ngày gửi: 04/18/2015 08:48 Với lời nhắn:
MÌNH TÊN THẮNG HIỆN ĐANG LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH RẤT MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN