Tim Nguoi Yeu

Thì thầm, Nhỏ to ???

Ngày gửi: 29/11/2013 22:11:51 Với lời nhắn:
Làm wen nhé. Anh đã gửi mail cho em.
Ngày gửi: 26/10/2013 09:10:43 Với lời nhắn:
alo
Ngày gửi: 25/10/2013 20:10:32 Với lời nhắn:
lam qen nha
Ngày gửi: 08/10/2013 16:10:10 Với lời nhắn:
Hello.có ai ở quảng bình kg.làm wuen voi m di
Ngày gửi: 08/10/2013 16:10:08 Với lời nhắn:
Hello
Ngày gửi: 06/09/2013 08:09:01 Với lời nhắn:
l1 vote cho anh.hjhjj nếu gần một xí về khoảng cách địa lý thì em sẽ tán a hichic nhưng tiếc là quá xa huhu
Ngày gửi: 03/09/2013 03:09:37 Với lời nhắn:
Chào anh! Sẽ rất vui được làm quen với anh. Mong thư hồi âm.
Ngày gửi: 24/08/2013 06:08:38 Với lời nhắn:
hi em chào anh. rất vui đc nc với anh
Ngày gửi: 20/08/2013 04:08:00 Với lời nhắn:
Chào anh! Sẽ rất vui được làm quen với anh. Mong thư hồi âm.
Ngày gửi: 20/08/2013 03:08:53 Với lời nhắn:
Chào anh! Sẽ rất vui được làm quen với anh. Mong thư hồi âm.
Ngày gửi: 20/08/2013 03:08:46 Với lời nhắn:
Chào anh! Em sẽ rất vui được làm quen với anh. Mong thư hồi âm.
Ngày gửi: 20/08/2013 03:08:41 Với lời nhắn:
Chào anh! Em sẽ rất vui được làm quen với anh. Mong thư hồi âm.
Ngày gửi: 17/08/2013 02:08:02 Với lời nhắn:
Mình làm quen nhé
Ngày gửi: 16/08/2013 06:08:23 Với lời nhắn:
Chào anh! Em sẽ rất vui được làm quen với anh. Mong thư hồi âm.
Ngày gửi: 17/07/2013 02:07:30 Với lời nhắn:
chao ban,ban dang hoc truong nao vay?
Ngày gửi: 17/07/2013 02:07:28 Với lời nhắn:
lam wen nhe ban,ban den tu tien giang dung k?
Ngày gửi: 10/07/2013 03:07:08 Với lời nhắn:
làm người yêu a nhá :D
Ngày gửi: 16/06/2013 02:06:02 Với lời nhắn:
có gì liên lạc qua facebook Deng Xiaoping nhé =))
Ngày gửi: 09/05/2013 02:05:42 Với lời nhắn:
asdasdasd
Ngày gửi: 09/05/2013 02:05:42 Với lời nhắn:
Hello